اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان

پلنطراحی سایت

برای راه اندازی یک وب خدماتی براساس نوع فعالیت خود کافیست امکانات موردنظر خود را برای پیاده سازی اعلام نمائید.

طراحی پایهعادی

جزئیات بیشتر طرح...
 • 5گیگ فضا
 • IR
 • زر-وب
 • حداکثر 20 روز
 • برقراری امنیت
 • شروع از 1میلیون تومان
 • تا 2.5 میلیون تومان

طراحی سایت فروشگاهینقره ای

جزئیات بیشتر طرح...
 • 10گیگ 
 • IR و com و دیگر..
 • فروشگاه زر-وب+ آموزش
 • پوسته اختصاصی+طراحی صفحات
 • 30 تا 45 روز
 • خدمات اختصاصی
 • دریافت اینماد و خدمات بانکی
 • شروع از5 میلیون تومان
 • تا 8 میلیون تومان

طراحی اختصاصی و پرتالیطلائی

جزئیات بیشتر طرح...
 • 10گیگ
 • IR یا com و دیگر…
 • زر-وب ویژه
 • آموزش کامل
 • پوسته اختصاصی
 • +طرح ویژه ی امنیتی
 • سئو 3 ماهه تضمینی
 • 6 ماه پشتیبانی
 • شروع از 10 میلیون تومان
 • تا 17 میلیون تومان

صدور این گواهینامه فقط چند ثانیه وقت خواهد برد.(SSL)

پشتیبانی و کانفینگ امنیتی وب سایت تحت زر – وب